Deze vragenlijst (15 vragen) wordt u aangeboden door Ex Lege B.V. en is bedoeld als handreiking.

Het is niet mogelijk gebleken om alle wijzigingen in deze lijst weer te geven. Voor een volledige weergave van de Wiv 2017 verwijzen wij u graag naar de wettekst.

 

Definities:
PC’s: geautomatiseerde werken.
Aftappen / verzamelen: alle bij wet toegestane methoden voor het verkrijgen van gegevens.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Ex Lege B.V.

Download de vragenlijst (excel):

>>>Vragenlijst Wiv2002 – Wiv2017<<<

==

21 maart 2018 is het referendum over de ‘sleepwet’ (de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten).

Wilt u meer weten over deze wet?
20 maart 2018 organiseert Ex Lege B.V. een informatiebijeenkomst over de nieuwe wet. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzage in de juridische en technische aspecten van deze wet.

De bijeenkomst is kosteloos en voorkennis is niet vereist.

Spreker
Derya: IT-jurist

Locatie/tijd
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
20.00 – 22.00 uur