post

Uitnodiging

Per mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) in werking. De AVG bevat een tal van nieuwe regelingen waar u als ondernemer aan moet voldoen. Door op tijd hier aandacht aan te besteden, kunt u goed beslagen ten ijs komen!

Om u over de wijzigingen te informeren, organiseert Ex Lege B.V. drie informatiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst betreft een algemene inleiding: alles wat u moet weten over de AVG. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst krijgt u een verdieping in de belangrijkste onderwerpen.

De bijeenkomsten zijn vrijblijvend en voorkennis is niet vereist. Met de kennis die u opdoet, kunt u zelf aan de slag gaan of ons inschakelen om u te ondersteunen.

Wij verwelkomen u graag tijdens de bijeenkomsten!

Derya – IT-jurist
Nienke – Communicatieadviseur

Praktische informatie

Tijdstip
20.00 – inloop
20.15 – presentatie
21.00 – napraten / discussie

Plaats
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, 9731 AN Groningen

Aanmelden
www.exlege.nl
info@exlege.nl
050 205 33 22

Wilt u meer weten over de AVG?
Bezoek de bijeenkomsten!

 


AGENDA

24 | okt

Algemene inleiding

Tijdens deze algemene inleiding krijgt u de ‘headlines’ mee en weet u welke wijzigingen eraan komen. Kortom, alles wat u moet weten over de AVG.

21 | nov

Verdieping (deel 1)

Tijdens het eerste deel van de verdieping, wordt stilgestaan bij de positie, rechten en plichten van de belangrijkste actoren, waaronder: de privacyfunctionaris, de verantwoordelijke, de verwerker én de betrokkene. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan (verwerkers)overeenkomsten en toestemmingsvereisten.

23 | jan

Verdieping (deel 2)

De tweede avond m.b.t. verdieping wordt volledig besteed aan een Privacy Impact Assessment (PIA). Met name voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is dit een belangrijk aandachtspunt.