post

Cybersecurity – de leercurve van de individu

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden. Rond diezelfde periode was er – naast veel aandacht voor de AVG – ook veel belangstelling voor een sociaal mediaplatform en een data-analysebedrijf. Men zou haast kunnen denken dat de berichtgeving over grote particuliere dataverzamelaars en de inwerkingtreding van beschermingsmaatregelen (de AVG)…

post

Wiv 2017 (wijzigingen n.a.v. het referendum)

Groningen, 20 maart 2018 Aangepast: 7 april 2018 Geachte heer, mevrouw, Dit overzicht is zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin is deze weergave niet volledig en kunt u er geen rechten aan ontlenen. Het overzicht is tot stand gekomen door de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2002 te vergelijken met de Wiv 2017. Voor de uitleg…

post

17 april 2018 – De privacyverordening (AVG)

Per mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, privacyverordening) in werking. Het doel van deze verordening is het beschermen van persoonsgegevens. Om deze bescherming doeltreffend te maken, bevat de verordening enkele verplichtingen, bijvoorbeeld het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten en het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA). Daarnaast is het van belang…

post

Het referendum (een handreiking)

Deze vragenlijst (15 vragen) wordt u aangeboden door Ex Lege B.V. en is bedoeld als handreiking. Het is niet mogelijk gebleken om alle wijzigingen in deze lijst weer te geven. Voor een volledige weergave van de Wiv 2017 verwijzen wij u graag naar de wettekst.   Definities: PC’s: geautomatiseerde werken. Aftappen / verzamelen: alle bij…

post

Meltdown & Spectre: volg het NCSC!

U hebt vast al iets gehoord/gelezen over kwetsbaarheden in processoren. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) publiceert op de website de nieuwste ontwikkelingen. Het is dringend aan te raden deze ontwikkelingen te volgen; de kwetsbaarheden kunnen zowel voor de thuisgebruiker als voor de ondernemer nadelige gevolgen hebben. Tot dusver wordt door leveranciers het volgende aangeraden:…

post

De ‘sleepwet’ | 20 mrt 18 – informatiebijeenkomst

21 maart 2018 is het referendum over de ‘sleepwet’ (de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Wilt u meer weten over deze wet? 20 maart 2018 organiseert Ex Lege B.V. een informatiebijeenkomst over de nieuwe wet. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzage in de juridische en technische aspecten van deze wet. De bijeenkomst is…