PARTICULIER
Bestuursrecht

Wij kunnen u in uiteenlopende zaken met de gemeente, de provincie, het UWV en de Staat van dienst zijn. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van deelgebieden waarin wij u kunnen bijstaan (uitkeringen, subsidies, Wob-verzoeken, vergunningen en bestemmingsplannen). Als u een andere vraag hebt, vernemen wij dat graag.
Indien uw vraag het asielrecht en/of vreemdelingenrecht betreft, kunnen wij u doorverwijzen.


Wob-verzoeken

Bestuursorganen (de gemeente, provincie e.d.) zijn onderworpen aan de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet biedt de burgers een controlemechanisme: het bestuur dient het publiek te informeren over het bestuurshandelen, opdat het bestuurshandelen kan worden gecontroleerd. Dit uitgangspunt kent enkele uitzonderingen, kort gezegd: als het openbaar maken van bepaalde informatie schadelijk is voor de Staat of bepaalde individuen, mag het bestuursorgaan ervoor kiezen om die informatie niet openbaar te maken.
Heeft een bestuursorgaan bepaalde informatie - waar u graag kennis van neemt - niet openbaar gemaakt of beroept het bestuur zich op een uitzonderingsgrond? Dan kunnen wij u van dienst zijn bij het indienen van het Wob-verzoek, de procedure en eventuele vervolgstappen (beroep indienen bij de Rechtbank).


AVG-verzoeken

Als betrokkene hebt u meerdere rechten, bijvoorbeeld het recht van inzage, verwijderen en bezwaar. Hebt u hierover een vraag? Neem dan vrijblijvend contact op.

ZAKELIJK
Algemene Voorwaarden

Een goed begin is het halve werk!
Algemene Voorwaarden zijn de fundering van ieder bedrijf. Algemene voorwaarden bevatten deels wettelijke bepalingen en grotendeels bepalingen die zijn toegespitst op uw onderneming(sactiviteiten). Bij Ex Lege B.V. schrijven wij Algemene Voorwaarden die rekening houden met uw bedrijfsactiviteiten, de risico's die u loopt en uw klantenkring (consument/zakelijk). Een opdracht om Algemene Voorwaarden te schrijven is daarom in drie stappen onderverdeeld:

1. Een inventarisatiegesprek waarin wij informeren naar uw onderneming(sactiviteiten).
2. Een concept van de Algemene Voorwaarden; dit concept bespreken wij met u en passen we - indien nodig - aan.
3. De oplevering van de definitieve Algemene Voorwaarden, met adviezen om deze van toepassing te laten verklaren.


Intellectuele eigendommen


AVG - verwerkersovereenkomsten, verwerkingenregisters, privacy impact assessments en advies op maat


Hierboven staat een selectie van de onderwerpen waarin wij thuis zijn. Staat het onderwerp waar uw vraag over gaat er niet tussen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Contact

Laatst gewijzigd: 27 februari 2017