SCHULDEISER
Stap 1: vordering indienen en incassokosten betalen


Stap 2: de beoordeling van het dossier


Stap 3: een aangetekende brief naar de schuldenaar


Stap 4: aanmaningen & contact met de schuldenaar


Stap 5: betaling, betalingsregeling of juridische stappen


SCHULDENAAR
Ik heb een incassobrief ontvangen, wat moet ik doen?

Na het ontvangen van een incassobrief, kunt u bevrijdend aan de schuldeiser betalen. Indien u het bedrag op onze rekening stort, geldt dit ook als een bevrijdende betaling.

Indien u het niet eens bent met de vordering, kunt u uw kant van het verhaal toelichten. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen, een brief naar ons postadres sturen of (op afspraak) op ons kantoor langskomen.

Bent u het wel eens met de vordering, maar kunt u (momenteel) niet aan uw betalingsverplichting voldoen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Als u op tijd de situatie aan ons toelicht, kunnen wij - in overleg met de schuldeiser - beoordelen welke mogelijkheden er zijn.


Moet ik incassokosten en rente betalen?

In de eerste brief wordt u een termijn gesteld. Als deze termijn is verstreken, wordt de vordering verhoogd met incassokosten en rente. U bent dan het totale bedrag (inclusief incassokosten en rente) verschuldigd.


Kan ik het bedrag in termijnen betalen?

Dat hangt van de wensen van uw schuldeiser af. Als u van ons een brief heeft ontvangen en u een betalingsregeling wenst, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen dan direct kijken wat er mogelijk is.


Aan wie moet ik betalen?

Aan de schuldeiser: de persoon/het bedrijf dat een geldbedrag van u tegoed heeft.


Wat gebeurt er als ik niet reageer/betaal?

Als u niet op onze berichten reageert, wordt de vordering verhoogd met incassokosten en rente. Daarnaast loopt u het risico dat de schuldeiser via een gerechtelijke procedure het geldbedrag zal gaan innen.


Dossier beoordelen?

[si-contact-form form='6']

Laatst gewijzigd: 14 mei 2017