Bewind is een zeer ingrijpende situatie: de betrokkene heeft eigenlijk geen zeggenschap meer over de financiën. Maar wat betekent dit voor de kinderen van onder bewind gestelden? Zijn zij 'het kind van de rekening' of zijn er voldoende waarborgen om de kinderen te ontzien?

In 2015 is het aantal aanvragen voor beschermingsbewind ten opzichte van 2010 bijna verdubbeld.[1] Beschermingsbewind (hierna: bewind) is de situatie waarin de betrokkene (de onder bewind gestelde) handelingsonbevoegd wordt en de financiën door een bewindvoerder laat beheren. De bewindvoerder opent een beheerrekening en zorgt ervoor dat alle inkomsten en uitgaven van de betrokkene via de beheerrekening verlopen (artikel 1:436 lid 4 BW).[2] Géén enkele inkomstenbron van de betrokkene is hiervan uitgezonderd, dus alle vormen van inkomsten moeten naar de beheerrekening, waaronder: loon/bijstand, huurtoeslag/woonkostentoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Tijdens de 1e informatiebijeenkomst van Ex Lege B.V. wordt stilgestaan bij de kinderen van onder bewind gestelden. Dit onderwerp behandelen we aan de hand van drie vragen:

1. Welke bestemming heeft de wetgever voor ogen gehad bij het toekennen van kindgebonden budget en kinderbijslag?
2. Hoe en in welke mate is de bestemming van de bijdrage(n) gewaarborgd ingeval de ouders van de kinderen onder bewind staan?
3. Welke juridische verhoudingen schept de bewindvoering tussen de drie actoren (bewindvoerder, betrokkene en kinderen)?

Programma
20.00 - 20.15u: inloop
20.15 - 21.00u: presentatie & discussie
21.00 - 22.00u: hapjes & drankjes

Wanneer
Dinsdag 21 februari 2017
20.00 - 22.00u

Waar
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, Groningen

Aanmelden
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via onze website. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wij hopen u de 21ste te mogen verwelkomen!


[1] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vervolgmeting aantal en kosten beschermingsbewinden, 30 juni 2016, p. 7, www.nvvk.eu, laatst geraadpleegd 07 februari 2017.
[2] LOVCK, Aanbevelingen meerderjarigenbewind, 15 december 2015, p. 7, www.rechtspraak.nl, laatst geraadpleegd 04 januari 2017.

Contactgegevens

Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 - 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 - 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres