Na een zeer geslaagde eerste bijeenkomst met interessante discussies, zijn wij verheugd u uit te mogen nodigen voor de tweede bijeenkomst: digitale veiligheid.

Nieuwsberichten over tekortschietende en/of doorbroken digitale veiligheidsmaatregelen bereiken ons veelvuldig. Niemand lijkt helemaal veilig in de digitale wereld: overheden, grote bedrijven, kleinere bedrijven en personen staan continue voor nieuwe digitale veiligheidsuitdagingen. De hackers kunnen zowel goed- als kwaadwillend zijn. Een goedwillende hacker is iemand die systemen aan testen onderwerpt en bij het ontdekken van een zwakte de gebruiker / verantwoordelijke daarover inlicht. Een kwaadwillende hacker zal bij het constateren van een zwakte in de veiligheid zoeken naar mogelijkheden om de buit (de bemachtigde gegevens) te benutten.

Persoonsgegevens zijn één van de belangrijkste gegevens om te kunnen bemachtigen: de kwaadwillende hacker kan zich gaan voordoen als de desbetreffende persoon en bijvoorbeeld overeenkomsten aangaan. De benadeelde (het slachtoffer) weet soms niet direct dat de gegevens zijn gestolen en kan er jaren na de inbraak nog steeds nadeel van ondervinden.

De overvloed van digitale middelen in onze huidige samenleving, behoeft passende wet- en regelgeving. Eén van de belangrijkste (nationale) wetten is de Wet bescherming persoonsgegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat de verantwoordelijke - voor het verwerken van persoonsgegevens - technische en organisatorische maatregelen moeten treffen. Wat dit precies inhoudt, wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens (officieel: College bescherming persoonsgegevens) zo veel mogelijk toegelicht in aanvullende documenten, maar er blijft altijd nog ruimte voor interpretatie.

Als de technische en organisatorische maatregelen een inbraak toch niet hebben kunnen voorkomen, dan zou de benadeelde (het slachtoffer) geen actie kunnen ondernemen indien de inbraak niet wordt gemeld. Sinds 1 januari 2016 is daarom een meldplicht datalekken (34a Wbp) ingevoerd. Daarnaast is er op Europees niveau een belangrijke ontwikkeling: de Europese wetgever heeft een document van 88 pagina's opgesteld (Algemene verordening gegevensbescherming, afgekort: AVG) waarin de nieuwe privacywetgeving binnen de Europese Unie (dus ook binnen Nederland) is geregeld.


Tijdens deze tweede bijeenkomst zal worden stilgestaan bij de volgende vragen:
1. Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?
2. Welke technische en organisatorische maatregelen kan/moet een verantwoordelijke treffen?
3. Wanneer moeten datalekken worden gemeld?
4. Wat betekent de AVG voor Nederland?

Programma
20.00 - 20.15u: inloop
20.15 - 21.00u: presentatie & discussie
21.00 - 22.00u: napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Wanneer
Dinsdag 21 maart 2017
20.00 - 22.00u

Waar
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, Groningen

Aanmelden
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via onze website. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wij hopen u de 21ste te mogen verwelkomen!


Laatst gewijzigd: 02 maart 2017

Contactgegevens

Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 - 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 - 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres