De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden. Rond diezelfde periode was er – naast veel aandacht voor de AVG – ook veel belangstelling voor een sociaal mediaplatform en een data-analysebedrijf. Men zou haast kunnen denken dat de berichtgeving over grote particuliere dataverzamelaars en de inwerkingtreding van beschermingsmaatregelen (de AVG) op elkaar waren afgestemd. Immers, de berichtgeving en parlementaire aandacht voor de dataverzamelaars, bracht de dode letter van de AVG tot leven.

Maar, niets is minder waar. De AVG was al geruime tijd in ontwikkeling en in andere bewoordingen (de Wet bescherming persoonsgegevens) ook reeds in ons midden. Echter, doordat het zichtbaar is geworden dat immense hoeveelheden data kunnen worden verzameld, geanalyseerd en ingezet voor diverse doeleinden, hebben de beschermingsmaatregelen van de AVG naar mijn mening een groter bereik gekregen. Men lijkt zich bewuster van het recht op privacy en verlangt van organisaties dat deze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

In dit betoog zal ik ingaan op de leercurve van de individu inzake cybersecurity. De individu heeft immers een niet te onderschatten invloed: men kan regeren met de voet. De mate waarin de individu vorderingen maakt in diens persoonlijke leercurve, heeft ook in organisatieverband voordelen: een individu die in privé gewend is bepaalde beveiligingsmaatregelen te treffen en/of bewust keuzes maakt en/of gewend is de juiste expertise bij zich te betrekken, zal de algehele organisatiebeveiliging – ten minste op het gebied van bewustwording – doen bevorderen.

Bekijk het artikel:

<<Cybersecurity – de leercurve van de individu>>

==

Volgende publicaties
Als vervolg op dit artikel, ben ik reeds in conceptvorm artikelen aan het schrijven over:

(1) De piramide van cybersecurity
Een artikel waarin de basisvereisten van IT-middelen stapsgewijs worden toegelicht.
(2) Verzekeren van groeiende digitale belangen
Een artikel waarin de effecten van digitale verzekeringen op cybersecurity worden toegelicht. Immers, een verzekeraar zal ook minimale eisen stellen, alvorens een verzekering kan worden afgesloten.
(3) Praktische tips voor individuen en organisaties
Een artikel waarin uiteen wordt gezet wat layered security is en welke cybersecurity-vraagstukken van belang zijn voor een goed informatiebeveiligingsbeleid.

Wilt u aan deze artikelen meewerken?

Mail dan naar privacy@exlege.nl.