Disclaimer

Ex Lege B.V. (KvK-nummer: 67756697) gevestigd te Groningen heet u van harte welkom op de door haar beheerde website www.exlege.nl en nodigt u uit om kennis te nemen van de inhoud.

Informatief en vrijblijvend
De inhoud van de website is slechts informatief en vrijblijvend, inhoudende dat de inhoud van de website geen verplichtingen oplegt aan de bezoeker van de website en/of Ex Lege B.V. . De informatie is derhalve géén concreet aanbod. Een overeenkomst zal slechts tot stand komen bij het aanvaarden van een door Ex Lege B.V. gedaan aanbod dat concreet, geadresseerd en schriftelijk aan een (rechts)persoon is toegezonden.

Wijzigen van de inhoud
Ex Lege B.V. kan de inhoud van deze website op elk moment wijzigen, verwijderen en/of aanvullen, zonder dat daarover een mededeling hoeft te worden gedaan.

Aansprakelijkheid
Uiteraard spant Ex Lege B.V. zich in om de beoogde mededeling in overeenstemming te brengen met hetgeen op de website zichtbaar is. Toch biedt Ex Lege B.V. geen garanties omtrent de juistheid van de informatie. Derhalve is het niet mogelijk om Ex Lege B.V. aansprakelijk te stellen en/of te binden (nakoming te vorderen) op basis van informatie die op deze website is getoond.

De website kan ook links bevatten naar andere websites. Ex Lege B.V. zal zich uiteraard (conform de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU) vergewissen van het linken naar niet-legaal beschikbaar gestelde informatie. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan stelt Ex Lege B.V. het uitermate op prijs als u hierover een bericht stuurt naar de op de website getoonde contactmiddelen. Ex Lege B.V. is echter nimmer aansprakelijk voor de content van de websites waarnaar wordt gelinkt. Door op hyperlinks te klikken, maakt u als bezoeker van deze website geheel op eigen risico contact met de website die door een ander wordt beheerd.

Tot slot is het van belang om op te merken dat Ex Lege B.V. niet kan bepalen hoe de bezoeker(s) van deze website de getoonde informatie benutten. Aan de getoonde informatie kunnen - zoals hierboven weergegeven - geen rechten worden ontleend. Ex Lege B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af die zou kunnen ontstaan door het gebruiken van deze website.

Intellectuele eigendommen
Alle rechten van intellectuele eigendommen - betreffende de inhoud van de website - liggen bij Ex Lege B.V., tenzij anders aangegeven. Het gebruiken van de informatie is derhalve aan de toepasselijke wet- en regelgeving onderworpen. Het gebruik van de informatie behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Ex Lege B.V., behoudens de bij wet toegestane uitzonderingen. Twijfelt u of uw handelingen in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving? Neem dan contact met ons op.
Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 - 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 - 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres