De Blockchain.

Wellicht hebt u wel eens van deze technologie gehoord, maar het is ook goed mogelijk dat de Bitcoin u meer zegt. De Bitcoin is een vorm van digitaal geld en het is een toepassing die op de Blockchain draait. Sinds men de mogelijkheden van de Blockchain-technologie heeft ontdekt, lijkt er een heuse rage te ontstaan: eenieder wil meedoen aan de Blockchain en er worden veelbelovende mogelijkheden genoemd, bijvoorbeeld:

– “Het zal – net als het internet – ons leven ingrijpend veranderen.”;
– “De notarissen (en andere juristen) en banken worden overbodig.”;
– “Het is straks niet meer nodig om vertrouwen te hebben in je handelspartner.”;
– “Iedere Blockchain-deelnemer kan alles controleren, dus sjoemelen met de inhoud wordt onmogelijk!”; en
– “Centrale databases die we moeten vertrouwen (bijvoorbeeld een bedrijfsserver, grootboeken van banken, etc. etc.) worden vervangen door het gedistribueerde netwerk van de Blockchain.”

Dit zijn stellige opmerkingen, die voor nadere discussie vatbaar zijn. Wat er uiteindelijk ook van terecht zal komen, het is uitermate belangrijk dat verschillende professies (waaronder de juridische) over deze technologie nadenken. Als enkele professies deze technologie links laten liggen, in de veronderstelling verkerend dat het toch niet zo’n vaart zal lopen, zal dit tot gevolg kunnen hebben dat zij de boot missen en/of (mogelijk) met een gebrekkige ingebruikneming worden geconfronteerd.

‘Dé Blockchain’?

De Blockchain klinkt alsof er één variant van de Blockchain is. In den beginne was dat ook zo: de Blockchain was ontworpen om de bovenstaande mogelijkheden te kunnen realiseren. Echter, sinds de verdere bekendmaking van de technologie, zijn er meerdere alternatieven ontstaan die wellicht niet eens als De Blockchain kunnen en mogen worden gekwalificeerd. Deze alternatieven maken de bovenstaande mogelijkheden minder stellig, bijvoorbeeld:

Er is een ontwikkeling die het bewerken van de invoer mogelijk maakt, waardoor het niet meer hoeven vertrouwen van de handelspartner en de overbodigheid van een vertrouwde derde partij anders uitpakken;
Er bestaan (naast de open variant) gesloten Blockchain-systemen, waardoor niet iedereen de invoer kan controleren, maar selectief aantal deelnemers; en
De toegang tot de gesloten Blockchain-systemen kan worden aangeboden als een soort DigiD, waardoor sommige gebruikers van het systeem helemaal geen Blockchain installeren en dus ook geen controlemechanismen kunnen inzetten.

Informatiebijeenkomst 18 juli 2017

Wilt u meer weten over de Blockchain en de praktische/juridische uitdagingen van deze technologie?

18 juli 2017 zal de IT-jurist van Ex Lege B.V. de belangrijkste elementen van de technologie – voor eenieder begrijpelijk – uitleggen. Na deze uitleg weet u als deelnemer (ongeacht uw professie / voorkennis) hoe de Blockchain-technologie werkt en zal de bijeenkomst worden vervolgd door de praktische en juridische uitdagingen van de Blockchain te bespreken.

Programma

1. De Blockchain: een eenvoudige weergave van de techniek.
2. Wat zijn de praktische uitdagingen van de Blockchain?
3. Wat zijn de juridische uitdagingen van de Blockchain?

Laatst gewijzigd: 11 juni 2017

Contactgegevens

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen?


Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 – 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 – 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres