Deze bijeenkomst is verplaatst naar 11 juli 2017.

Steden kampen veelal met een tekort aan (betaalbare) woningen, terwijl de vraag naar woningen blijft toenemen. Om meer woningen te bouwen en/of om de stadsplannen te actualiseren, wordt veelal gebruik gemaakt van bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen kunnen veel invloed hebben op de directe leef-en werkomgeving van particulieren en bedrijven. Daarom zijn er meerdere wetten en regels die in acht moeten worden genomen bij het vaststellen van de plannen. Deze wetten bieden de betrokkenen de mogelijkheden om op de plannen te reageren, aanpassingen voor te stellen en om de plannen aan de rechter voor te leggen.

De wetten en de daaruit voortvloeiende procedures bij bestemmingsplannen zijn anders dan in het reguliere bestuursrecht. In plaats van een bezwaarschrift, kunnen de betrokkenen een zienswijze indienen en in plaats van beroep bij de rechtbank, wordt het beroep direct bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend.

Daarnaast zijn er meerdere wetten en procedures die de betrokkenen van dienst kunnen zijn –om bijvoorbeeld meer informatie te verkrijgen –als de reguliere wegen zijn uitgeput en/of de termijnen zijn verlopen.

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen, de wetten die van toepassing zijn én de aanstaande veranderingen in de wetten?

Op 20 juni 2017 organiseert Ex Lege B.V. de informatiebijeenkomst Bestemmingsplannen. Tijdens deze bijeenkomst zal onze jurist een presentatie geven en is er voldoende gelegenheid voor vragen / discussie.

Aanmelden kan via de website (www.exlege.nl), de e-mail (info@exlege.nl) of per telefoon (050–2053322).

Tijdig aanmelden is aan te raden, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Wij hopen u de 20ste te mogen verwelkomen.

 

 

Laatst gewijzigd: 19 juni 2017