Dinsdag 18 april 2017 organiseert Ex Lege B.V. de derde informatiebijeenkomst: arbeidsovereenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst zullen twee juristen een presentatie geven waarin de verschillende fasen van een arbeidsovereenkomst worden behandeld.

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door een verklaring van de werkgever en de werknemer. De werkgever biedt werk, loon en wil dat het werk gedurende een zekere termijn - met inachtneming van zijn instructies - wordt gedaan. Indien een werknemer verklaart het werk te kunnen en willen doen, kunnen de partijen een arbeidsovereenkomst sluiten.

In een arbeidsovereenkomst leggen de partijen de wensen en verwachtingen vast. Maar de partijen zijn niet geheel vrij in het bepalen van de overeenkomst: de wet (en andere bepalingen) geven kaders aan de arbeidsovereenkomst. Sommige bepalingen zijn van regelend recht, inhoudende dat partijen ervan kunnen afwijken en sommige bepalingen zijn dwingend: als partijen in afwijking van de wet iets vastleggen, dan geldt die bepaling niet en kunnen de partijen er geen rechten aan ontlenen.

De regels omtrent het arbeidsrecht zijn aan veranderingen onderhevig en de Wet Werk en Zekerheid heeft voor de laatste - grote - wijzigingen van het arbeidsrecht gezorgd. Inmiddels zijn de laatste wijzigingen - die uit deze wet voortvloeien - van kracht en kunnen de geldende wetten en regelgevingen als uitgangspunt dienen voor de informatiebijeenkomst.

Op dinsdag 18 april 2017 de volgende vragen beantwoord:

- Wat is een arbeidsovereenkomst?
- Wanneer is er sprake van een redelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst?
- Hoe werkt de ketenregeling (meerdere tijdelijke contracten achtereen)?
- Wat zijn de voornaamste verschillen tussen een overeenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd?
- Aan welke geheimhoudingsbedingen kan een werknemer worden onderworpen?
- Aan welke concurrentiebedingen kan een werknemer worden onderworpen?
- Welke rechten en plichten hebben partijen ingeval van ziekte?
- Hoe kan (in sommige gevallen moet) een arbeidsovereenkomst worden beëindigd?
- Welke bepalingen gelden voor arbeidsovereenkomsten die onder het oude recht zijn begonnen?

Programma
20.00 - 20.15u: inloop
20.15 - 21.00u: presentatie & discussie
21.00 - 22.00u: napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Wanneer
Dinsdag 18 april 2017
20.00 - 22.00u

Waar
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, Groningen

Aanmelden
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via onze website. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wij hopen u de 18e te mogen verwelkomen!


Laatst gewijzigd: 29 maart 2017

Contactgegevens

Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 - 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 - 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres

Tags: ,